tisdag 11 september 2018

v. 37

Tisdag
·         Nyheter
·         Genomgång svar på uppgiften
·         Repetera orden: Nativitet Moralitet Medellivslängd Fruktsamhetstal
·         Läs 14-15 högt
·         https://www.studi.se/l/urbanisering  Fördelar/nackdelar med urbanisering
·         Genomgång migration

Torsdag

·       Gör testet som ligger på mitt skrivbord ”befolkningspyramider”, enskilt med bänkar isär.
·         Fortsätt med genomgången
·         Gör uppgiften s. 19, enskilt, svara på datorn i word.

v. 36


Torsdag
       Böcker ut
       Läs s. 12-13 i utkik i helklass
       Behöver man mer genomgång kan man titta här: https://app.studi.se/l/befolkningspyramider https://app.studi.se/l/befolkningspyramider-olika-faser
       Arbetsuppgift s. 15 ”befolkningspyramid”

v. 37

Måndag
·         Genomgång av valet
·         Jobba med uppgiften i google classroom
Tisdag
·         Dåtidstävling
·         Jobba med uppgiften i google classroom
·         Nyheter

Torsdag
·         Måla upp s. 15 tidslinjerna, eleverna antecknar.
·         Jobba med uppgiften, 30 min. OBS!!! - sista lektionen. Kom överens när den ska vara inne tillsammans.
·         Om man är klar övar man länkarna från tisdagens lektion. Man får sen kolla på nyheter eller öva Sveriges karta på seterra.
·         https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc titta på filmen i helklass

v. 36


Måndag
·         Uppgift: Kännetecknar en person som lär sig mycket?

Tisdag
·         Klassens dag

Onsdag
·         Repetera vad vi gjorde förra gången/vad stod på era böcker? Vad var syftet med den övningen tror ni?
·         Dela ut och bläddra i historieböckerna. Glöm inte skriva upp på listan!
·         Varför ska man läsa historia? Genomgång
·         Rita upp tidslinje på tavlan sid 15 i utkik.

Torsdag
·         Läsning s. 10-13 – helklass.
·         filmen https://www.youtube.com/watch?v=LsoKpWpXx6U&feature=youtu.be ”Neolitiska revolutionen” 6 min