torsdag 17 maj 2018

v. 20

Torsdag
·         Uppstart sårbara platser
·         Läs s. S 174-176
Fredag Elvis the king är vikarie
·         https://prezi.com/ealn_zavhspr/jordens-sarbara-platser-orginal-ann-sophie-martensson/ jobba från Tsunamikatastrofen tills du tycker det är dags att gå vidare
·         Jobba enskilt med datorn som hjälpmedel och ta reda på: Vilka olika naturkatastrofer har inträffat i Sverige? Vad fick det för konsekvenser?
·         F och L ska göra Sydamerikaläxa. Ligger på mitt skrivbord!