torsdag 31 maj 2018

v. 22


Torsdag
·         Fortsätt med uppgiften 30
·         Redovisningar
·         Feedback tillbaka

måndag 28 maj 2018

v. 21


Torsdag
·         Läs 178-179 anteckna
·         Påbörja uppgiften "vatten"
Fredag
·         Läs och anteckna s. 100-101
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper - Redovisning

torsdag 24 maj 2018

V. 21


Onsdag
·         GIS läs s. 36-37
·         http://mapmaker.nationalgeographic.org/#/layers prova på GIS
Torsdag
·         Läs s. 48
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper. Redovisning onsdag
·         Seterra
·         Nyheter

torsdag 17 maj 2018

v. 20


Onsdag
·         Repetera
·         Genomgång allianser och svarta veckan
·         När ni skriver om händelser ska västfronten, östfronten, sjökriget, USA och krigsslutet vara med. Ni kan utgå från utkik s. 199-203
Torsdag
·         Propaganda uppgift s. 198. Jobba 2 och 2, gemensam genomgång
·         Nyheter

v. 20


Onsdag
·         Jobba med uppgift från NP ”sårbara platser”.
Torsdag
·         Rätta uppgiften från igår

v. 20

Torsdag
·         Uppstart sårbara platser
·         Läs s. S 174-176
Fredag Elvis the king är vikarie
·         https://prezi.com/ealn_zavhspr/jordens-sarbara-platser-orginal-ann-sophie-martensson/ jobba från Tsunamikatastrofen tills du tycker det är dags att gå vidare
·         Jobba enskilt med datorn som hjälpmedel och ta reda på: Vilka olika naturkatastrofer har inträffat i Sverige? Vad fick det för konsekvenser?
·         F och L ska göra Sydamerikaläxa. Ligger på mitt skrivbord!

onsdag 9 maj 2018

v. 19


Onsdag
·         Pedagogisk planering klicka här
·         Jobba vidare med orsaker enligt analysmodellen, Gå igenom orsakerna i helklass. Jobba med begrepp om man är klar
Torsdag
·         Lediga

torsdag 3 maj 2018

v. 18


Onsdag
·         Repetera imperialism
·         Källkritik övning vad åt du till middag? + källkritiska kriterierna
·         Kahoot!!
·         Läs s. 190-192
Torsdag
·         Kolla igenom utvärderingen
·         Förklara arbetsmodellen "Analys över historiska händelser" 
·         Läs högt s. 193-194
·         Arbeta med punkt ett utifrån analysmodellen

v. 18


Torsdag
·      Jobba med uppgiften - inlämning 17 maj