torsdag 26 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Se på filmen "Night will fall"


v. 17


Torsdag
·         Läs sista kap 10
·         Jobba med palmolja
·         Kahoot!
Fredag
·         Gör läxan
·         Jobba med palmoljeuppgiften
·         Om det känns som att det behövs kan ni titta på http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=FS2495

tisdag 24 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Läs s. 153-155 i historieboken
·         Gör uppgifterna 1, 2 och 5 på s. 167
·         Jobba med begrepp http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/11-nya-asikter

Torsdag
·         Gör enkät
·         Gå igenom svar på frågorna sen igår anteckna svaret

torsdag 19 april 2018

v. 16

Onsdag
·         NP SO
Torsdag
·         Lektion gör det ni själva vill inför provet – 100% fokus

v. 16


Torsdag
·         Läs kap 5
·         Delar av filmen ”before the flood”
·         Jobba med uppgiften 
Fredag
·         Läs om ”ekologiskt fotavtryck” s. 50-53 i geografiboken
·         Kartkunskap – läxa till fredag Sydamerika
·         Jobba med uppgiften
·         https://fairtrade.se/resursbank/resurs/filmer/ film ”hej då fattigdom”

onsdag 18 april 2018

v. 16

Onsdag
·         Genomgång Sverige under 1800-talet – likheter och skillnader från Industriella revolutionen
·         Sitt i grupper om 2 och hitta jämförelser, likheter och skillnader
·         Utvandringen film http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2250
Torsdag
·         KAHOOT!
·         Utvärdering https://goo.gl/forms/SrHLe0iVBu24uLB03
·         Repetera begrepp

söndag 15 april 2018

v. 15

Torsdag
·         Repetera avslutet på revolutionen helklass
·         Resultat tillbaka - Var är jag? Vart ska jag? Hur når jag dit?
·         Diskussion i grupper – vilka grupper vann och vilka förlorade på revolutionen? Var franska revolutionen något som var bra eller dåligt? Vilka argument fanns för respektive mot en revolution? Var alla fattiga för och alla rika mot?

v. 15

Torsdag
·         Rättning och matris tillbaka.
·         Läs kap 3
·         Jobba med uppgiften
Fredag
·         Läs kap 4 jobba med uppgiften