torsdag 1 mars 2018

v. 9

Onsdag
·         Läs s 174-178
·         jobba med uppgiften, start fråga 5
torsdag
·         Läs s. 178-179
·         Nyheter