onsdag 28 mars 2018

v. 13


Onsdag
·         Repetera anteckningarna
·         Genomgång sista delen anteckningarna
·         Gör uppgift s. 131 enskilt -  lämna in.
·         När man är klar jobbar man med frågor och 4 alternativ.
·         Läs s. 137-139