onsdag 28 mars 2018

v. 13

Onsdag
·         Genomgång principer demokrati  
·         helklass
·         läs s. 185-187 gör uppgift

·         Om man är nyfiken kan man kolla på gamla np https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap/hamta-prov
·         Repetera med filmer http://so9an-veingeskolan.blogspot.se/
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film valskola