onsdag 28 mars 2018

v. 13


Onsdag
·         Repetera anteckningarna
·         Genomgång sista delen anteckningarna
·         Gör uppgift s. 131 enskilt -  lämna in.
·         När man är klar jobbar man med frågor och 4 alternativ.
·         Läs s. 137-139

v. 13

Onsdag
·         Genomgång principer demokrati  
·         helklass
·         läs s. 185-187 gör uppgift

·         Om man är nyfiken kan man kolla på gamla np https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap/hamta-prov
·         Repetera med filmer http://so9an-veingeskolan.blogspot.se/
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film valskola 

fredag 23 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Jobba med uppgiften - inlämning fredag
Torsdag
·         Sveriges minoriteter genomgång 
·         Öva gamla NP i helklass

v. 12

Torsdag
·        Rättning och matris tillbaka
·         Genomgång av pedagogisk planering och uppgift KLICKA FÖR ATT SE DEN
·         Läsning i boken s. 98-99
Fredag 
·    Gick igenom begrepp
  • Elevuppgift palmolja läs del 2 och jobba vidare
  • Läxförhör Nordamerika 

torsdag 22 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Giljotinen och dödsstraffet
·         Genomgång orsaker till revolutionen
·         Läs s. 128-130 själva. Förklara ståndssamhället i Frankrike. Vad var generalständerna?
Torsdag

fredag 16 mars 2018

v. 11


Onsdag
·         Resultat tillbaka - var i i världen
·         Jobba med uppgift
Torsdag
·         Nationella prov - inställd lektion

torsdag 15 mars 2018

v. 11

Onsdag
·         Kolla matris när dom skriver. Förklara betygen.
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
Tror ni att svaret på detta går att finna i deras historia? Hur ser rasismen ut idag i USA?

v. 11

Torsdag
·         Tolka väderapp
·         Läs s. 80-83
·         Rita vattnets kretslopp - rätta sen på sid 84
·         Visa introfilmerna – läxa - vad finns hemma? Vad vet dom ni bor ihop om palmolja?
·         Utvärdera området
Fredag
·         Utvädring genomgång
·         Genomgång av läxa
·         Vad vet ni om Palmolja?
·         http://youtu.be/3Bk3b_RpbKU
·         Dela ut häftet Palmolja WWF elevhäfte, läsning första delen
·         Nordamerika – läxa till fredag

måndag 12 mars 2018

v. 10


Onsdag
·        Se filmen och gör analysen 
Torsdag
·         Se filmen och gör analysen - inlämning fre v. 11

v. 10


Onsdag
·         Jobba med uppgiften
·         När man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/3-klimatzoner-och-vaxtlighet/begrepp-p--flera-spr-k öva begrepp, blindkartor indien eller Brasilien
·         Kolla era anteckningar - repetera:
         Förklara och repetera för varandra i grupper
1.      Skillnaden mellan klimat och väder
2.      Varför solen kan upplevs vara röd på morgonen eller kvällen
3.      Vad ordet zenit innebär
4.      Vad GIS är för något
5.      Hur jordens bana runt solen fungerar
6.      Varför vi har årstider
Torsdag
·         Påminn om inlämning idag 18.00, kopiera hibas
·         Vad finns det för väder? Vad påverkar vädret?  http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2238 film om väder - anteckna
·         Läs s 78-80 – varför blåser det?

v. 10


Onsdag
·         Stencil "platser"
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         Läs s. 180-181
·         Stencil "namn, läge.."
·         jobba - inlämningsdatum den 23 mars
·        Om man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/15-u-landerna/begrepp-p--flera-spr-k begrepp öva, stenciler

torsdag 1 mars 2018

v. 9

Onsdag
·         Läs s 174-178
·         jobba med uppgiften, start fråga 5
torsdag
·         Läs s. 178-179
·         Nyheter

v. 9

Torsdag
·       Vad är orsak? Händelse? Konsekvens?
·         Läs s. 12-17 gör elevuppgiften via google classroom 
·         blindkartor Indien eller Brasilien
Fredag
·         Fortsätt med uppgiften


v. 9

Onsdag
·         Se filmen "12 years a slave" och gör analysen (33 min)
Torsdag
·         Se filmen och gör analysen