måndag 12 februari 2018

v 7

Onsdag
·         Genomgång 
·         Läs s. 121-123 gör uppgifterna 6-9
·         Kolla upp Jim Crow-lagar
·         Öva på seterra – delstater
Torsdag
·         Gör uppgift s. 124 ”vem äger historien”?
·         Nyheter