torsdag 15 februari 2018

v. 7

v. 7
Onsdag
·         Fortsätt gör uppgiften klimatzoner. Lämnas in på fredag. Om man är klar skriver man om kustklimat, inlandsklimat, polarklimat
Torsdag
·         Läs s. 88-89
·         Gör uppgiften parvis från utkik på s. 96-97 - 1, 2, 3
·         Blindkarta - Nordamerika

v. 7

Onsdag
·         Läs s. 166-168
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         Genomgång
·         Jobba med uppgiften - bra om man blir klar med fråga 4

måndag 12 februari 2018

v 7

Onsdag
·         Genomgång 
·         Läs s. 121-123 gör uppgifterna 6-9
·         Kolla upp Jim Crow-lagar
·         Öva på seterra – delstater
Torsdag
·         Gör uppgift s. 124 ”vem äger historien”?
·         Nyheter

fredag 9 februari 2018

v. 6

Onsdag
·         Kunskapskrav vs. Resultat på läxan. Hur resonerar man? 
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U101228-01 film om kolonierna i USA 
Torsdag
·         Genomgång 
·         Vad tycker ni om det vi lärt oss från filmerna? - Diskussion
·         Läs s. 118-121, gör uppgift 1,2,3

v. 6

Onsdag
·         Pedagogisk planering genomgång KLICKA HÄR!
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=DVD1707&db=23 film om jordens rotation
Torsdag
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=DVD1707&db=23 film om dygnet och årstiderna
·         Läxa Asien. De som ej gjort gör onsdag v. 7
·         Påbörja uppgiften i google classroom ”vegetationszoner”

torsdag 8 februari 2018

v. 6

Onsdag
·         Genomgång - rika och fattiga länder
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2304 film globala mål 20 min
·         Jobba med uppgiften 

fredag 2 februari 2018

v. 5

Torsdag
·         Rätt Svar till kartan och kartan
·         Läs s. 38 samt  https://www.studi.se/l/kartor
·         Ta en kartbok och välj ett land. Titta på tematiska kartor. Om man är klar snabbt gör man två, sen rättar någon annan ens svar.
Fredag
·         Blindkartor Asien – läxa till fredag v. 6
·         Utvärdering via padlet https://padlet.com/carolina_magnusdotter/5gj06vtu3305