måndag 29 januari 2018

v .4

Onsdag
·         Genomgång samt välj ut två länder att jämföra
Torsdag
·         Läs s. 163-165