onsdag 17 januari 2018

v. 3

Onsdag
·         Grupp redovisar
·         Repetera gradnätet http://www.learnify.se/learnifyer/ObjectResources/9fa40576-9eef-4f0a-9e0e-39dfd958eee4/index.html När man är klar övar man på Seterra 
·         Uppstart tema rika och fattiga länder Här finns den!
·         Läs högt s. 162
Torsdag
·         Genomgång
·         Göra 2 och 2 – uppgift s. 161