onsdag 31 januari 2018

v. 4

Torsdag
·         Läs s. 34 
·         Uppgiften "kartan" s. 31
Fredag
·         Blindkartor Europa naturgeografi 
·         Läs s. 36-37

v. 5

Onsdag
·         Jobba och introducera uppgiften via google classroom
Torsdag
·         Genomgång 
·         Jobba med uppgiften 

måndag 29 januari 2018

v .4

Onsdag
·         Genomgång samt välj ut två länder att jämföra
Torsdag
·         Läs s. 163-165

v. 5

Onsdag
·         Medellivslängd genomgång av uppgiften
·         Jämför svaren på frågorna sen förra gången.
·         Vad har du lärt dig om industriella revolutonen? https://padlet.com/carolina_magnusdotter/wf4ctp29mi9c
·         Genomgång
Torsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=vUQNjfhlREk trailer
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U101228-03&db=23 film 15 min + genomgång


torsdag 25 januari 2018

v. 4

Onsdag
·         Genomgång
·         Stencil hur länge levde man? - jobba 2 och 2
Torsdag
·         Genomgång 
·         Läs s. 116 gör uppgifterna 3, 4, 6, 10 i grupper


fredag 19 januari 2018

v. 3

Torsdag
·         Läs s. 27-28
                   ·        Gradnät stencil
Fredag
·         Läxa Europa
·         Stencil om man ej är klar annars: Öva gradnät Här
·         Läs s. 30
·         Genomgång roliga kartor

torsdag 18 januari 2018

v. 3

Onsdag
·         Pedagogisk planering
·         Läxa orsaker 
·         Läs s. 104-105
·         Repetera film
·         Källövning s. 106-107 i grupper om 2
Torsdag
·         Genomgång
·         Läs s. 108, 110
·         Källövning fortsättning – När man blir klar kollar man upp var i världen barnarbete förekommer idag


onsdag 17 januari 2018

v. 3

Onsdag
·         Grupp redovisar
·         Repetera gradnätet http://www.learnify.se/learnifyer/ObjectResources/9fa40576-9eef-4f0a-9e0e-39dfd958eee4/index.html När man är klar övar man på Seterra 
·         Uppstart tema rika och fattiga länder Här finns den!
·         Läs högt s. 162
Torsdag
·         Genomgång
·         Göra 2 och 2 – uppgift s. 161

torsdag 11 januari 2018

v. 2

Torsdag
·         Intro geografi
·         Läs s. 9-11
·         Jobba 2 och 2 med uppgiften s. 10-11
·         Gör elevuppgifterna "världskarta" och "rätt namn" 2 och 2

      Fredag
·         Pedagogisk planering Klicka här och matris Geografi (se fliken bedömning)
·         Repetera gårdagen
·         Läs s. 22-23
·         Blindkarta Europa + haven– läxa tills fredag v. 3
·         Öva på läxan 

v. 2

Onsdag
1.      Repetera – vad gjorde vi förra terminen? 
2.      Klä böckerna
3.      Läs utkik 98-99

Torsdag
5.      Läs s. 100
6.      Genomgång 
7.      Läxa orsaker till revolutionen till onsdag - https://www.studi.se/discipline/424/course/11237/lesson/40529

onsdag 10 januari 2018

v. 2

v. 2
Onsdag
·         Repetera pp - genomgång konflikter
·         Redovisningar i grupper
·         Måla av mindmap s. 248 – dra streck och punktera upp
Torsdag
·         Genomgång konflikter
·         Redovisning i grupper
·         Jobba med elevuppgiften, jämför svaren med varandra.
·         Läs s. 253-255 skriv upp arbetsordningen och förklara kort vad delarna innebär.
·         Nyheter