fredag 8 juni 2018

v. 23

Torsdag
·         Feedback tillbaka
·        Jobba med olika världsdelar som är kvar – varsin i ett delat dokument.
·         Läs igenom
Fredag
·         Betygssnack
·         Prisutdeling

fredag 1 juni 2018

v 22


Onsdag
·         Jobba med konsekvenser
·         Begreppstest
Torsdag
·         Checklista/feedback varandra. Förbättra din egen uppgift utifrån listan

v. 22


Torsdag
·         Uppstart Världens delar
·         Läs Asien s. 198-201 – tillsammans
Fredag
·         Repetera gårdagen
·         Läs s. 191-193
·         Utgå från kartorna ne.se ta ut fakta
·         Seterra öva Europa

torsdag 31 maj 2018

v. 22


Torsdag
·         Fortsätt med uppgiften 30
·         Redovisningar
·         Feedback tillbaka

måndag 28 maj 2018

v. 21


Torsdag
·         Läs 178-179 anteckna
·         Påbörja uppgiften "vatten"
Fredag
·         Läs och anteckna s. 100-101
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper - Redovisning

torsdag 24 maj 2018

V. 21


Onsdag
·         GIS läs s. 36-37
·         http://mapmaker.nationalgeographic.org/#/layers prova på GIS
Torsdag
·         Läs s. 48
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper. Redovisning onsdag
·         Seterra
·         Nyheter

torsdag 17 maj 2018

v. 20


Onsdag
·         Repetera
·         Genomgång allianser och svarta veckan
·         När ni skriver om händelser ska västfronten, östfronten, sjökriget, USA och krigsslutet vara med. Ni kan utgå från utkik s. 199-203
Torsdag
·         Propaganda uppgift s. 198. Jobba 2 och 2, gemensam genomgång
·         Nyheter

v. 20


Onsdag
·         Jobba med uppgift från NP ”sårbara platser”.
Torsdag
·         Rätta uppgiften från igår

v. 20

Torsdag
·         Uppstart sårbara platser
·         Läs s. S 174-176
Fredag Elvis the king är vikarie
·         https://prezi.com/ealn_zavhspr/jordens-sarbara-platser-orginal-ann-sophie-martensson/ jobba från Tsunamikatastrofen tills du tycker det är dags att gå vidare
·         Jobba enskilt med datorn som hjälpmedel och ta reda på: Vilka olika naturkatastrofer har inträffat i Sverige? Vad fick det för konsekvenser?
·         F och L ska göra Sydamerikaläxa. Ligger på mitt skrivbord!

onsdag 9 maj 2018

v. 19


Onsdag
·         Pedagogisk planering klicka här
·         Jobba vidare med orsaker enligt analysmodellen, Gå igenom orsakerna i helklass. Jobba med begrepp om man är klar
Torsdag
·         Lediga

torsdag 3 maj 2018

v. 18


Onsdag
·         Repetera imperialism
·         Källkritik övning vad åt du till middag? + källkritiska kriterierna
·         Kahoot!!
·         Läs s. 190-192
Torsdag
·         Kolla igenom utvärderingen
·         Förklara arbetsmodellen "Analys över historiska händelser" 
·         Läs högt s. 193-194
·         Arbeta med punkt ett utifrån analysmodellen

v. 18


Torsdag
·      Jobba med uppgiften - inlämning 17 maj 

torsdag 26 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Se på filmen "Night will fall"


v. 17


Torsdag
·         Läs sista kap 10
·         Jobba med palmolja
·         Kahoot!
Fredag
·         Gör läxan
·         Jobba med palmoljeuppgiften
·         Om det känns som att det behövs kan ni titta på http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=FS2495

tisdag 24 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Läs s. 153-155 i historieboken
·         Gör uppgifterna 1, 2 och 5 på s. 167
·         Jobba med begrepp http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/11-nya-asikter

Torsdag
·         Gör enkät
·         Gå igenom svar på frågorna sen igår anteckna svaret

torsdag 19 april 2018

v. 16

Onsdag
·         NP SO
Torsdag
·         Lektion gör det ni själva vill inför provet – 100% fokus

v. 16


Torsdag
·         Läs kap 5
·         Delar av filmen ”before the flood”
·         Jobba med uppgiften 
Fredag
·         Läs om ”ekologiskt fotavtryck” s. 50-53 i geografiboken
·         Kartkunskap – läxa till fredag Sydamerika
·         Jobba med uppgiften
·         https://fairtrade.se/resursbank/resurs/filmer/ film ”hej då fattigdom”

onsdag 18 april 2018

v. 16

Onsdag
·         Genomgång Sverige under 1800-talet – likheter och skillnader från Industriella revolutionen
·         Sitt i grupper om 2 och hitta jämförelser, likheter och skillnader
·         Utvandringen film http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2250
Torsdag
·         KAHOOT!
·         Utvärdering https://goo.gl/forms/SrHLe0iVBu24uLB03
·         Repetera begrepp

söndag 15 april 2018

v. 15

Torsdag
·         Repetera avslutet på revolutionen helklass
·         Resultat tillbaka - Var är jag? Vart ska jag? Hur når jag dit?
·         Diskussion i grupper – vilka grupper vann och vilka förlorade på revolutionen? Var franska revolutionen något som var bra eller dåligt? Vilka argument fanns för respektive mot en revolution? Var alla fattiga för och alla rika mot?

v. 15

Torsdag
·         Rättning och matris tillbaka.
·         Läs kap 3
·         Jobba med uppgiften
Fredag
·         Läs kap 4 jobba med uppgiften  

onsdag 28 mars 2018

v. 13


Onsdag
·         Repetera anteckningarna
·         Genomgång sista delen anteckningarna
·         Gör uppgift s. 131 enskilt -  lämna in.
·         När man är klar jobbar man med frågor och 4 alternativ.
·         Läs s. 137-139

v. 13

Onsdag
·         Genomgång principer demokrati  
·         helklass
·         läs s. 185-187 gör uppgift

·         Om man är nyfiken kan man kolla på gamla np https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap/hamta-prov
·         Repetera med filmer http://so9an-veingeskolan.blogspot.se/
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film valskola 

fredag 23 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Jobba med uppgiften - inlämning fredag
Torsdag
·         Sveriges minoriteter genomgång 
·         Öva gamla NP i helklass

v. 12

Torsdag
·        Rättning och matris tillbaka
·         Genomgång av pedagogisk planering och uppgift KLICKA FÖR ATT SE DEN
·         Läsning i boken s. 98-99
Fredag 
·    Gick igenom begrepp
  • Elevuppgift palmolja läs del 2 och jobba vidare
  • Läxförhör Nordamerika 

torsdag 22 mars 2018

v. 12

Onsdag
·         Giljotinen och dödsstraffet
·         Genomgång orsaker till revolutionen
·         Läs s. 128-130 själva. Förklara ståndssamhället i Frankrike. Vad var generalständerna?
Torsdag

fredag 16 mars 2018

v. 11


Onsdag
·         Resultat tillbaka - var i i världen
·         Jobba med uppgift
Torsdag
·         Nationella prov - inställd lektion

torsdag 15 mars 2018

v. 11

Onsdag
·         Kolla matris när dom skriver. Förklara betygen.
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
Tror ni att svaret på detta går att finna i deras historia? Hur ser rasismen ut idag i USA?

v. 11

Torsdag
·         Tolka väderapp
·         Läs s. 80-83
·         Rita vattnets kretslopp - rätta sen på sid 84
·         Visa introfilmerna – läxa - vad finns hemma? Vad vet dom ni bor ihop om palmolja?
·         Utvärdera området
Fredag
·         Utvädring genomgång
·         Genomgång av läxa
·         Vad vet ni om Palmolja?
·         http://youtu.be/3Bk3b_RpbKU
·         Dela ut häftet Palmolja WWF elevhäfte, läsning första delen
·         Nordamerika – läxa till fredag

måndag 12 mars 2018

v. 10


Onsdag
·        Se filmen och gör analysen 
Torsdag
·         Se filmen och gör analysen - inlämning fre v. 11

v. 10


Onsdag
·         Jobba med uppgiften
·         När man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/3-klimatzoner-och-vaxtlighet/begrepp-p--flera-spr-k öva begrepp, blindkartor indien eller Brasilien
·         Kolla era anteckningar - repetera:
         Förklara och repetera för varandra i grupper
1.      Skillnaden mellan klimat och väder
2.      Varför solen kan upplevs vara röd på morgonen eller kvällen
3.      Vad ordet zenit innebär
4.      Vad GIS är för något
5.      Hur jordens bana runt solen fungerar
6.      Varför vi har årstider
Torsdag
·         Påminn om inlämning idag 18.00, kopiera hibas
·         Vad finns det för väder? Vad påverkar vädret?  http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2238 film om väder - anteckna
·         Läs s 78-80 – varför blåser det?

v. 10


Onsdag
·         Stencil "platser"
·         Jobba med uppgiften
Torsdag
·         Läs s. 180-181
·         Stencil "namn, läge.."
·         jobba - inlämningsdatum den 23 mars
·        Om man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-geografi/#/15-u-landerna/begrepp-p--flera-spr-k begrepp öva, stenciler