tisdag 11 september 2018

v. 37

Tisdag
·         Nyheter
·         Genomgång svar på uppgiften
·         Repetera orden: Nativitet Moralitet Medellivslängd Fruktsamhetstal
·         Läs 14-15 högt
·         https://www.studi.se/l/urbanisering  Fördelar/nackdelar med urbanisering
·         Genomgång migration

Torsdag

·       Gör testet som ligger på mitt skrivbord ”befolkningspyramider”, enskilt med bänkar isär.
·         Fortsätt med genomgången
·         Gör uppgiften s. 19, enskilt, svara på datorn i word.

v. 36


Torsdag
       Böcker ut
       Läs s. 12-13 i utkik i helklass
       Behöver man mer genomgång kan man titta här: https://app.studi.se/l/befolkningspyramider https://app.studi.se/l/befolkningspyramider-olika-faser
       Arbetsuppgift s. 15 ”befolkningspyramid”

v. 37

Måndag
·         Genomgång av valet
·         Jobba med uppgiften i google classroom
Tisdag
·         Dåtidstävling
·         Jobba med uppgiften i google classroom
·         Nyheter

Torsdag
·         Måla upp s. 15 tidslinjerna, eleverna antecknar.
·         Jobba med uppgiften, 30 min. OBS!!! - sista lektionen. Kom överens när den ska vara inne tillsammans.
·         Om man är klar övar man länkarna från tisdagens lektion. Man får sen kolla på nyheter eller öva Sveriges karta på seterra.
·         https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc titta på filmen i helklass

v. 36


Måndag
·         Uppgift: Kännetecknar en person som lär sig mycket?

Tisdag
·         Klassens dag

Onsdag
·         Repetera vad vi gjorde förra gången/vad stod på era böcker? Vad var syftet med den övningen tror ni?
·         Dela ut och bläddra i historieböckerna. Glöm inte skriva upp på listan!
·         Varför ska man läsa historia? Genomgång
·         Rita upp tidslinje på tavlan sid 15 i utkik.

Torsdag
·         Läsning s. 10-13 – helklass.
·         filmen https://www.youtube.com/watch?v=LsoKpWpXx6U&feature=youtu.be ”Neolitiska revolutionen” 6 min

tisdag 28 augusti 2018

v. 35


Tisdag
       Läs s. 12-14 i utkik i helklass
       Ta reda på innebörden av orden: Nativitet Moralitet Medellivslängd Fruktsamhetstal
       https://app.studi.se/l/befolkningspyramider https://app.studi.se/l/befolkningspyramider-olika-faser kolla på filmerna, se till att ni förstår hur pyramiderna är uppbyggda
       Arbetsuppgift s. 15 ”befolkningspyramid” enskilt
Torsdag
       Fortsätt med uppgiften på s. 15. Om man är klar: http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/2-folk-i-sverige/begrepp-p--flera-spr-k öva begrepp
       Jämför svaren med någon annan, när alla är klara går ni igenom svaren i helklass
       Nyheter om ni hinner

söndag 26 augusti 2018

v. 35


Måndag
·         Repetera förra veckans lektioner - https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film ”valskola” 10 min
·         Dela ut och bläddra i historieböckerna. Glöm inte skriva upp på listan!
  •   Rita upp tidslinje på talvan sid 15 i utkik.
  •   Läsning s. 10-13 – helklass.
Tisdag
       Se filmen https://www.youtube.com/watch?v=LsoKpWpXx6U&feature=youtu.be ”Neolitiska revolutionen” 6 min
       Jobba med frågorna:
Vad innebär den neolitiska revolutionen? När skedde det?
Vad var orsaken till den neolitiska revolutionen?
Hur var livet som jägare och samlare?
Hur var livet som bofasta?
Vad var bättre med revolutionen? Motivera ditt svar.
Vad var sämre med revolutionen? Motivera ditt svar.
Diskutera vilka dom stora förändringarna var för människorna när dom gick från att vara nomader (jägare och samlare) till bofasta. Utgå från tabellen du fyllt i.

OBS!!! DOKUMENT ATT SKRIVA UT OCH SVARA I FINNS PÅ DIN MAIL ELVIS! :)

tisdag 21 augusti 2018

v. 34


Tisdag
·         Uppstart: Vad innehåller SO? Varför ska man läsa det?
·         Vad har hänt i sommar gällande nyhetsflödet? Kolla på nyheter på lätt svenska via svtplay. Utgå från frågorna: När? Vad? Hur? Varför? Konsekvenser ur olika perspektiv?
·         Läs s. 178-180 högt ”demokrati principer” eleverna antecknar det viktigaste
Onsdag
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=EDUS991002 Titta på filmen 6 min
·         Läs s. 184-185 högt ”diktatur” anteckna
·         Vad vet eleverna om hur Sverige styrs?

måndag 20 augusti 2018

v. 34

Tisdag
·         Vad har hänt i sommar gällande nyhetsflödet?
·         Kolla på nyheterna. Utgå från frågorna: När? Vad? Hur? Varför? Konsekvenser ur olika perspektiv?
·         Repetera och prata om valet 2018 http://8sidor.se/nasta-val-ar-ar-2018/
Torsdag
·         Repetera ideologierna på sid. 194-195 i sa utkik samt regeringsbildning s. 209

·         https://www.studi.se/l/urbanisering Fördelar/nackdelar med urbanisering

fredag 8 juni 2018

v. 23

Torsdag
·         Feedback tillbaka
·        Jobba med olika världsdelar som är kvar – varsin i ett delat dokument.
·         Läs igenom
Fredag
·         Betygssnack
·         Prisutdeling

fredag 1 juni 2018

v 22


Onsdag
·         Jobba med konsekvenser
·         Begreppstest
Torsdag
·         Checklista/feedback varandra. Förbättra din egen uppgift utifrån listan

v. 22


Torsdag
·         Uppstart Världens delar
·         Läs Asien s. 198-201 – tillsammans
Fredag
·         Repetera gårdagen
·         Läs s. 191-193
·         Utgå från kartorna ne.se ta ut fakta
·         Seterra öva Europa

torsdag 31 maj 2018

v. 22


Torsdag
·         Fortsätt med uppgiften 30
·         Redovisningar
·         Feedback tillbaka

måndag 28 maj 2018

v. 21


Torsdag
·         Läs 178-179 anteckna
·         Påbörja uppgiften "vatten"
Fredag
·         Läs och anteckna s. 100-101
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper - Redovisning

torsdag 24 maj 2018

V. 21


Onsdag
·         GIS läs s. 36-37
·         http://mapmaker.nationalgeographic.org/#/layers prova på GIS
Torsdag
·         Läs s. 48
·         Vatten – beskriv ett problem kopplat till vatten i grupper. Redovisning onsdag
·         Seterra
·         Nyheter

torsdag 17 maj 2018

v. 20


Onsdag
·         Repetera
·         Genomgång allianser och svarta veckan
·         När ni skriver om händelser ska västfronten, östfronten, sjökriget, USA och krigsslutet vara med. Ni kan utgå från utkik s. 199-203
Torsdag
·         Propaganda uppgift s. 198. Jobba 2 och 2, gemensam genomgång
·         Nyheter

v. 20


Onsdag
·         Jobba med uppgift från NP ”sårbara platser”.
Torsdag
·         Rätta uppgiften från igår

v. 20

Torsdag
·         Uppstart sårbara platser
·         Läs s. S 174-176
Fredag Elvis the king är vikarie
·         https://prezi.com/ealn_zavhspr/jordens-sarbara-platser-orginal-ann-sophie-martensson/ jobba från Tsunamikatastrofen tills du tycker det är dags att gå vidare
·         Jobba enskilt med datorn som hjälpmedel och ta reda på: Vilka olika naturkatastrofer har inträffat i Sverige? Vad fick det för konsekvenser?
·         F och L ska göra Sydamerikaläxa. Ligger på mitt skrivbord!

onsdag 9 maj 2018

v. 19


Onsdag
·         Pedagogisk planering klicka här
·         Jobba vidare med orsaker enligt analysmodellen, Gå igenom orsakerna i helklass. Jobba med begrepp om man är klar
Torsdag
·         Lediga

torsdag 3 maj 2018

v. 18


Onsdag
·         Repetera imperialism
·         Källkritik övning vad åt du till middag? + källkritiska kriterierna
·         Kahoot!!
·         Läs s. 190-192
Torsdag
·         Kolla igenom utvärderingen
·         Förklara arbetsmodellen "Analys över historiska händelser" 
·         Läs högt s. 193-194
·         Arbeta med punkt ett utifrån analysmodellen

v. 18


Torsdag
·      Jobba med uppgiften - inlämning 17 maj 

torsdag 26 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Se på filmen "Night will fall"


v. 17


Torsdag
·         Läs sista kap 10
·         Jobba med palmolja
·         Kahoot!
Fredag
·         Gör läxan
·         Jobba med palmoljeuppgiften
·         Om det känns som att det behövs kan ni titta på http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=FS2495

tisdag 24 april 2018

v. 17

Onsdag
·         Läs s. 153-155 i historieboken
·         Gör uppgifterna 1, 2 och 5 på s. 167
·         Jobba med begrepp http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/11-nya-asikter

Torsdag
·         Gör enkät
·         Gå igenom svar på frågorna sen igår anteckna svaret

torsdag 19 april 2018

v. 16

Onsdag
·         NP SO
Torsdag
·         Lektion gör det ni själva vill inför provet – 100% fokus

v. 16


Torsdag
·         Läs kap 5
·         Delar av filmen ”before the flood”
·         Jobba med uppgiften 
Fredag
·         Läs om ”ekologiskt fotavtryck” s. 50-53 i geografiboken
·         Kartkunskap – läxa till fredag Sydamerika
·         Jobba med uppgiften
·         https://fairtrade.se/resursbank/resurs/filmer/ film ”hej då fattigdom”

onsdag 18 april 2018

v. 16

Onsdag
·         Genomgång Sverige under 1800-talet – likheter och skillnader från Industriella revolutionen
·         Sitt i grupper om 2 och hitta jämförelser, likheter och skillnader
·         Utvandringen film http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2250
Torsdag
·         KAHOOT!
·         Utvärdering https://goo.gl/forms/SrHLe0iVBu24uLB03
·         Repetera begrepp

söndag 15 april 2018

v. 15

Torsdag
·         Repetera avslutet på revolutionen helklass
·         Resultat tillbaka - Var är jag? Vart ska jag? Hur når jag dit?
·         Diskussion i grupper – vilka grupper vann och vilka förlorade på revolutionen? Var franska revolutionen något som var bra eller dåligt? Vilka argument fanns för respektive mot en revolution? Var alla fattiga för och alla rika mot?

v. 15

Torsdag
·         Rättning och matris tillbaka.
·         Läs kap 3
·         Jobba med uppgiften
Fredag
·         Läs kap 4 jobba med uppgiften  

onsdag 28 mars 2018

v. 13


Onsdag
·         Repetera anteckningarna
·         Genomgång sista delen anteckningarna
·         Gör uppgift s. 131 enskilt -  lämna in.
·         När man är klar jobbar man med frågor och 4 alternativ.
·         Läs s. 137-139

v. 13

Onsdag
·         Genomgång principer demokrati  
·         helklass
·         läs s. 185-187 gör uppgift

·         Om man är nyfiken kan man kolla på gamla np https://ips.gu.se/forskning/forskningsprojekt/samhallskunskap/hamta-prov
·         Repetera med filmer http://so9an-veingeskolan.blogspot.se/
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk film valskola