fredag 1 december 2017

v. 48

Onsdag
·         Genomgång skatter
·         Vad vill du bli när du blir stor? Vad avgör ditt val? Diskussion 2 och 2 samt helklass
·         Läs s. 135-136
Torsdag
·         Genomgång - vad avgör vad av yrke?
·         Läs s. 139, 141
·         Gör uppgiften i grupper på s. 140 – öva tolka statistik/fundera över orsaker