fredag 1 december 2017

v. 48

v. 48
Onsdag
·         Genomgång
·         Läs s. 238-239 - gör diskussionsuppgiften på s. 240 i grupp
Torsdag
·         Repetera och genomgång av uppgiften s. 240
·         Olika konflikter i grupper - uppstart