onsdag 15 november 2017

v. 46

Onsdag
·         Påminnelse! prov v. 47 torsdag
·         fortsätt med frågorna s. 211-213
·         Genomgång

Torsdag
      ·         Läs s. 215-216
·         Frågor att jobba med i grupper:
Hur ser Sveriges styrelseskick ut? Ex. vad gör riksdag? regering mm..
Vilka är Sveriges grundlagar?
Vad har Staten, kommunen och landstinget för olika funktioner och ansvar?
Vad är en ideologi och ett parti?
Hur går valen till i Sverige?
Hur du kan påverka politiken i Sverige?
Var fattas olika beslut och hur påverkar det individer, grupper och samhället i stort?