fredag 10 november 2017

v. 45

Torsdag
·         Bedömning tillbaka med matris
·         Läsning s. 52-54 och elevuppgiften "rätt eller fel"
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2035 Film från 10 min ”Antiken i Rom” 
Fredag
·        Vad skulle ni kunna till läxan/provet? Kolla anteckningar, studifilmer från Pedagogisk planering, s. 29-61 i utkik. OBS! fokus på detta i filmer, lärobok anteckningar:
o   Begrepp
o   När och var antiken ägde rum
o   Varför antiken är viktig att ha kunskaper om
o   Vad som uppkom under Antiken
o   Kunna ge exempel på hur vi fortfarande idag är påverkade av arvet från antiken
o   På vilket sätt slavarna spelade roll för Romarriket
·         Läsning s. 56, 58-59
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2244 film ”spåren av Antiken  idag”
·         Kahoot!!