fredag 24 november 2017

v. 47

Torsdag
·         Utvärdering genomgång
·         Välj ut och berätta om en historisk person/sak och dess utveckling
Fredag
·         Jobba 15 min med er historiska person
·         Redovisning - ALLA VAR HUR DUKTIGA SOM HELST!!

torsdag 23 november 2017

v. 47

onsdag
·         läs s. 218-220
·         repetera/plugga till provet
·         kahoot!!!
torsdag
·         gör provet

tisdag 21 november 2017

v. 47

Onsdag
·         De som ej utvärderat, gör det https://goo.gl/forms/9a6ZJwxuD6ZLVj913
·         Ta reda på: Var är det i år? Vad ska det handla om i år? Vilka leder det i år? När drar det igång i år? Vad handlade det om förra året och hur mycket pengar fick dom in? Vad tycker ni om årets tema? Vilka andra teman har funnits? Vad hade ni velat att pengar ni skänkte skulle gå till?
·         Fundera över: konflikter och krig– varför tror ni att konflikter uppstår?
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U100422-05 film 10 min

Torsdag
·         Genomgång av utvärdering och Pedagogisk planering – krig och konflikter KLICKA HÄR!  
·         Fundera över: konflikter och krig– varför tror ni att konflikter uppstår?
·         Läs högt s. 232-234 gör frågorna 2 och 2
·         https://www.youtube.com/watch?v=M4vHfBnyUm0 musikvideo

torsdag 16 november 2017

v. 46

Torsdag
·         Visa kartorna
  •  Repetera och plugga
  •  Kahoot!
Fredag
·         Skriv prov/läxa
·         Utvärdera och fundera över nästa område! https://goo.gl/forms/B7XegMZuncN5KVku1
·         Välj ut en historisk person eller sak och skriv om det.

Obs! Elever som inte närvarade gör provet på torsdag v. 47

onsdag 15 november 2017

v. 46

Onsdag
·         Påminnelse! prov v. 47 torsdag
·         fortsätt med frågorna s. 211-213
·         Genomgång

Torsdag
      ·         Läs s. 215-216
·         Frågor att jobba med i grupper:
Hur ser Sveriges styrelseskick ut? Ex. vad gör riksdag? regering mm..
Vilka är Sveriges grundlagar?
Vad har Staten, kommunen och landstinget för olika funktioner och ansvar?
Vad är en ideologi och ett parti?
Hur går valen till i Sverige?
Hur du kan påverka politiken i Sverige?
Var fattas olika beslut och hur påverkar det individer, grupper och samhället i stort? 

v. 46

Onsdag
·         Genomgång fråga 9
·         Läs högt s. 159-163
·         Plugga, plugga, plugga!
Torsdag
·         Prov

söndag 12 november 2017

v. 45

v.45
Torsdag
·         Uppgift valdeltagande genomgång
·         Läs och svara på instuderingsfrågor s. 211-213

fredag 10 november 2017

v. 45

Torsdag
·         Bedömning tillbaka med matris
·         Läsning s. 52-54 och elevuppgiften "rätt eller fel"
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2035 Film från 10 min ”Antiken i Rom” 
Fredag
·        Vad skulle ni kunna till läxan/provet? Kolla anteckningar, studifilmer från Pedagogisk planering, s. 29-61 i utkik. OBS! fokus på detta i filmer, lärobok anteckningar:
o   Begrepp
o   När och var antiken ägde rum
o   Varför antiken är viktig att ha kunskaper om
o   Vad som uppkom under Antiken
o   Kunna ge exempel på hur vi fortfarande idag är påverkade av arvet från antiken
o   På vilket sätt slavarna spelade roll för Romarriket
·         Läsning s. 56, 58-59
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2244 film ”spåren av Antiken  idag”
·         Kahoot!!

torsdag 9 november 2017

v. 45

Onsdag
·         Genomgång frågor 1-4
·         Jobba vidare med instuderingsfrågor
Torsdag
·         Påminner om provet nästa torsdag! I pedagogisk planering finns länkar på filmer ni kan se som stöd samt vad ni ska kunna på provet. Kolla era anteckningar, läs i läroboken, instuderingsfrågor, begrepp.
·         Genomgång fråga 5-7
·         Jobba jobba jobba!