torsdag 5 oktober 2017

v. 40

Onsdag
·      Gå igenom utvärderingen 
·       Uppstart nytt tema - pedagogisk planering LÄNK  
·        Framgångsfaktorer för en person som lär sig mycket.
·        Läsning s. 137-139
Torsdag
·        Läsning s. 141
·        Diskussion helklass: Fundera över vem som har ansvaret för att jämna ut löneskillnaderna samt hur man kan göra det.
·       Gör statistikuppgift s. 140 – jobba 2 och 2. Vi ska lära oss om samband mellan ekonomisk bakgrund, utbildning och arbete. Genom att läsa och göra uppgiften 140.