torsdag 26 oktober 2017

v. 43

Onsdag
·         Genomgång elevuppgiften "regeringsbildning"
·        Enskild upppgift ”valdeltagande” från s. 210 i utkik. Svara i google classroom. 
Torsdag
·         Genomgång

v. 43

Onsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=8jLOVZwtWy0 film konjektur
·         Med andra ord
Torsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=KRKOPl_nZjA inflation
·         Uppgift och bedömning - flykt
·         Jobba med instuderingsfrågorna
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U101475-01&db=23 film ekonomiska krisen

måndag 23 oktober 2017

v. 42

Onsdag
·         Genomgång
·         https://www.youtube.com/watch?v=HCKX2_RkWwk filmklipp valskola 
·         Läs s. 205-207 och svara på frågorna. Några jobbar med pdf: http://www.riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/informationsmaterial/sveriges-riksdag-pa-lattlast-svenska-1612.pdf
Torsdag
·         Repetera gårdagen https://www.studi.se/l/riksdagen
·         Läs högt 208-209, svara på frågorna.
·         Elevblad ”regeringsbildning” i grupper

v. 41

Onsdag
·         Fortsättning film varför ska man rösta? http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=F1758&db=23
·         Läs s. 200-201 och svara på frågor till texten
Torsdag
·         Genomgång
·         Uppgift "demokrati" tillbaka – visa källhänvisning

torsdag 19 oktober 2017

v. 42

Torsdag
1.      Repetera anteckningar från filmen förra v.
2.      Film - varför det är bra med historiska kunskaper 
4.      Genomgång
5.      Läs s. 35-36
7.      Elevstencil - Demokrati då och nu
8.      http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland# läs från ”perserkrigen” till slut. Besvara: varför tror du att det är viktigt att läsa om Antikens Grekland?
9.      https://www.acast.com/alltduvelatvetapa5minuter/alexanderdenstore podd Allt du velat veta om Alexander den store
Fredag
1.      Gå igenom stencil
2.      http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/antikens-grekland# läs från ”perserkrigen” till slut. Ta ut orden som är svåra.
4.   http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2035 Film 7 min ”Antiken i Rom”

v. 42

Onsdag
·         Studi - ekonomiska kretsloppet
·         Jobba enskilt med instuderingsfrågor
Torsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=bzporx8IXZA filmsnutt utbud/efterfrågan
·         Jobba med uppgift google classroom 

·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2117 film ekonomin i USA

fredag 13 oktober 2017

v. 41

Torsdag
1.      Repetition av förra veckan
3.      Genomgång
4.      Läs s. 28-31 - Svara så att ni förstår frågorna: Varför tror forskarna att Kreta är världens första civilisation? Varför tror man att civilisationerna gick under? Varför utvandrade delar av befolkningen? Vad fick utvandringen för konsekvenser?
Fredag
7.      Genomgång av filmen
8.      Läsning s. 33-36

tisdag 10 oktober 2017

v. 40

Torsdag
1.      Uppstart - Pedagogisk planering LÄNK
2.      Lämna tillbaka rättning ”Tolka en källa”
3.      Jobba med uppgiften ”Neolitiska revolutionen” - inlämning imorgon.
Fredag
5.      https://www.youtube.com/watch?v=u9tW6yFvzfc - Film om flodkultuerna
6.      Jobba 2 och 2 med frågor till filmen – google classroom

torsdag 5 oktober 2017

v. 40

Onsdag
·       Vad som kännetecknar en elev som lär sig mycket - ansträngningsnivåer
·         genomgång utvärdering vi gör dessa för att ni ska få påverka.
·         Utvärdering
·         Läs s. 193-196
·         Kahoot!!
Torsdag
·        Läs s. 196
·        Rösta om parti
·       Uppstart nytt tema Länk - Pedagogisk planering
·        Genomgång
·         Film varför ska man rösta? http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=F1758&db=23

v. 40

Onsdag
·      Gå igenom utvärderingen 
·       Uppstart nytt tema - pedagogisk planering LÄNK  
·        Framgångsfaktorer för en person som lär sig mycket.
·        Läsning s. 137-139
Torsdag
·        Läsning s. 141
·        Diskussion helklass: Fundera över vem som har ansvaret för att jämna ut löneskillnaderna samt hur man kan göra det.
·       Gör statistikuppgift s. 140 – jobba 2 och 2. Vi ska lära oss om samband mellan ekonomisk bakgrund, utbildning och arbete. Genom att läsa och göra uppgiften 140.