onsdag 13 september 2017

v. 37

Onsdag 
·         Läs och bearbeta s. 186
·         Gör uppgift " "olika slags statsskick" och lämna in.
·         Jobba med begreppen
Torsdag
·        Arbeta och redovisa olika minoriteter i grupper. Utgå från: http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vilka-ar-de-nationella-minoriteterna.htm
Berätta kort om vad som kännetecknar minoriteten. 
Hur har minoriteten historiskt behandlats i Sverige?
På vilket sätt främjas eller kränks minoritetens rättigheter i Sverige?