torsdag 7 september 2017

v. 36

Torsdag
·         Fortsätt arbeta med uppgiften – klara 11/9!
·         Om man är klar: Om man är klar läser man s. 176-177 i häftet, klär en bok, och övar begrepp.