torsdag 28 september 2017

v. 39

Torsdag

v. 39

Torsdag 
Fredag

v. 39

Torsdag
·        Läs s. 22, 27-29 - Jobba med frågorna 8, 9 och 12 s. 31. Om man är klar: läs s. 30 och öva begrepp http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/12-sammhallets-pengar/begrepp-p--flera-spr-k/ekonomins-grunder
·         Kahoot!!!

onsdag 20 september 2017

v. 38

Torsdag
·         Lyssna på podd - http://www.so-rummet.se/podcast/historiebruk
·         Kolla feedback på uppgiften del 1– ändra i röd text. Öva begrepp - http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/2-forntiden/begrepp-p--flera-spr-k/-mnet-historia
·         Kahoot!!
Fredag
·         Genomgång - olika epoker
·         Inläsningstjänst s. 10-13
·         Film om Neolitiska revolutionen - https://www.youtube.com/watch?v=LsoKpWpXx6U&feature=youtu.be

v. 37

Torsdag

1.      Vad tycker du om det som står av artikeln?
2.      Vad tror du är orsaken till att det är så här?
3.      Tror du att ni elever blir påverkade av detta? I så fall hur?
Fredag

v. 37

Onsdag
·         NP-tester tillbaka
·         Förbered debatt: För att främja folkhälsan och miljön har man infört tobaksskatt, alkoholskatt och fossila bränslen. Ska man ha höga skatter på tobak och fossila bränslen?
Torsdag
·         Förberedelser och debatt - för sidan vann!!!!!!!
·         Läs s. 22, 27-29 och svara på frågorna 8, 9, 12 s. 31

v. 38

Onsdag
  • Förbered och redovisa i grupper – minoriteter
  • Repetera begrepp samt genomgång Ideologier 
Torsdag
  •        Läsning s. 190-191
  •     Gruppuppgift i utkik s. 192 ”Ideologier och partier”



onsdag 13 september 2017

v. 37

Onsdag 
·         Läs och bearbeta s. 186
·         Gör uppgift " "olika slags statsskick" och lämna in.
·         Jobba med begreppen
Torsdag
·        Arbeta och redovisa olika minoriteter i grupper. Utgå från: http://nationellaminoriteter.nordiskamuseet.se/vilka-ar-de-nationella-minoriteterna.htm
Berätta kort om vad som kännetecknar minoriteten. 
Hur har minoriteten historiskt behandlats i Sverige?
På vilket sätt främjas eller kränks minoritetens rättigheter i Sverige?

v. 37

Onsdag
·         Hög Läs s. 20-21 tabell skriv upp orden: levnadsstandard och välfärdsystem.
·         EPA Diskutera i grupper: Är det rätt att de som tjänar mer pengar betalar mer i skatt?  För/emot? Är det rätt att kommuner som har mer pengar får ge bidrag till kommuner med  sämre ekonomi? För/emot? Vad hade hänt om det systemet inte fanns?
Torsdag
·         Del i NP uppgift
·         Läs s. 22, 27-29 och jobba med frågorna, 9 och 12 på s. 31
·         Kahoot!!

måndag 11 september 2017

v. 36

Torsdag
·       Tolka en skolplansch - EPA
·        Gör klart uppgiften - inlämning imorgon 18.00. När man är klar: begrepp.
Fredag
·         Tolka en filmsnutt - helklass
·         Arbeta i grupper - tolka bilder i historiaboken

torsdag 7 september 2017

v. 36

Torsdag
·         Fortsätt arbeta med uppgiften – klara 11/9!
·         Om man är klar: Om man är klar läser man s. 176-177 i häftet, klär en bok, och övar begrepp.

v. 36

Torsdag
·         Genomgång segregering
·         Sista dagen att jobba med uppgiften - inlämning mån 11/9