torsdag 31 augusti 2017

v. 35

Torsdag

  • Historiska händelser man skulle/inte skulle vilja uppleva
  • Genomgång 
  • Påbörja google classroom uppgift -”Tolka en källa”
  • Begrepp
Fredag
  •          Genomgång 
  •          Visa matris via vklass.
  •          Jobba med uppgiften. Om det är svårt: begrepp och lappgenomgång.