torsdag 31 augusti 2017

v. 35

Torsdag

  • Historiska händelser man skulle/inte skulle vilja uppleva
  • Genomgång 
  • Påbörja google classroom uppgift -”Tolka en källa”
  • Begrepp
Fredag
  •          Genomgång 
  •          Visa matris via vklass.
  •          Jobba med uppgiften. Om det är svårt: begrepp och lappgenomgång.

onsdag 30 augusti 2017

v. 35

Onsdag
·        Genomgång - olika former av demokrati
·        Uppstart av uppgiften - Åtta krav som bör uppfyllas för att ett land ska räknas som en demokrati.
·        Ladda ner handledning kring källhantering: Länk

Torsdag
·        Läs s. 184-185
·        Fortsätt arbeta med uppgiften. Om man är klar läser man s. 176-177 i häftet eller övar begrepp. 

v. 35

Onsdag
·       Genomgång - migration 
·       Läs och arbeta enskilt med frågorna på s. 19 - uppgift "Ensamkommande flyktingbarn". Svara i google classroom. 
Torsdag
·        Läs Jobba med uppgiften. Ni får ytterligare 20 min nästa vecka - där bestämmer vi ett inlämningsdatum.

onsdag 23 augusti 2017

v. 34

Onsdag
·        Uppstart Politiska system - Vad är politik? Varför är det en bra idé att läsa om det i skolan?
·        ”Jag struntar i politik och demokrati och sånt. Det får väl andra sköta” - Vad tänker ni om påståendet? EPA
Torsdag
·         Pedagogisk planering LÄNK 
·         Läs högt s. 174-176 i utkik och anteckna.
·         Fundera i grupp – Vad har vi för friheter? Vad har vi för skyldigheter?

v. 34

Torsdag
·         Pedagogisk planering LÄNK
·        https://www.studi.se/l/vad-ar-historia + quiz
·         Läs s. 7 i utkik – Sammanfatta sidan genom att använda orden: perspektiv, historiker, källor, arkeolog.
Fredag

tisdag 15 augusti 2017

Historia 8b

Välkomna!

Geografi 9d

Välkomna!

Historia 7a

Torsdag
1.      Presentation av mig och regler i klassrummet.
2.      Eleverna skriver om sig själva. 
3.      Bläddra i läroböckerna.

Fredag
4.      Fundera över ett starkt minne som du har och varför du tror att du kommer ihåg just det? Berätta för varandra.
5.      Mindmap - Vad är historia? Varför ska man läsa det i skolan?
6.      Genomgång PP
7.      Gissa föremålet - Senapskula 

v. 33

Onsdag
1        Arbeta i grupp med sommarens nyheter. När? Var? Vad? Hur? Varför? Konsekvens?
Redovisa i helklass.