torsdag 8 juni 2017

v. 23

Torsdag
·         Enskild elevuppgift - Stämmer påståendena?
·         Betygssnack

Fredag
·         Enskild elevuppgift - Stämmer påståendena?
·         Seterra – öva blindkartor
·         Betygsnack
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=DVD1338 befolkning 30 min
·         Diskussion: Tycker ni att de utvecklande länderna har en skyldighet att hjälpa de mindre utvecklade områdena i världen? Ja/nej? Varför? Vilka argument talar för? Emot? Motivera!!