torsdag 1 juni 2017

v. 22

Torsdag
·         Presentation av utvärdering
·         Genomgång - Migration
·         Diskussion i grupper s. 123 i Utkik - befolkningsplanering
·         Läsning s. 124-125
·         Nyheter
Fredag
·         Enskild uppgift ”befolkningspyramider!
·         Läs s. 101-111
·         Seterra – öva blindkartor