torsdag 1 juni 2017

v. 22

Torsdag
·         Gå igenom rätt och fel svar på gruppuppgift 1
·         Jobba i grupper med upptäckare

Fredag
·         Grupper jobbar med upptäckare

Fredag 2
·         Redovisa upptäckarna i grupper