måndag 19 juni 2017

v. 34

Välkomna tillbaka!

v. 34
Onsdag
·         Vad har hänt i sommar gällande nyhetsflödet?
·         Pedagogisk planering  LÄNK
·         https://www.studi.se/l/urbanisering Fördelar/nackdelar med urbanisering
·         Läs s. 12-13 i utkik

Torsdag
·         Läs tillsammans s. 14-15 Begrepp: Nativitet Moralitet Medellivslängd Fruktsamhetstal
·         Arbetsuppgift s. 15 ”befolkningspyramid” 2 och 2.
·         Gå igenom uppgiften
·         Nyheter 

v. 33

Här kommer jag lägga upp vad vi gör i ämnet!

torsdag 8 juni 2017

v. 23

Torsdag
·         Betygsnack
·         Läsning s. 92-94 i utkik
·         Triangelhandeln - kartor
·         Jobba i grupper med stencil ”Segla ut i det okända”

Fredag
·         Betygssnack
·         Samla in böcker
·         Jobba vidare med ”Segla ut i det okända”, presentera för en annan grupp!
·         Seterra blindkartor http://online.seterra.com/sv
·         Nyheter

v. 23

Torsdag
·         Enskild elevuppgift - Stämmer påståendena?
·         Betygssnack

Fredag
·         Enskild elevuppgift - Stämmer påståendena?
·         Seterra – öva blindkartor
·         Betygsnack
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=DVD1338 befolkning 30 min
·         Diskussion: Tycker ni att de utvecklande länderna har en skyldighet att hjälpa de mindre utvecklade områdena i världen? Ja/nej? Varför? Vilka argument talar för? Emot? Motivera!!

torsdag 1 juni 2017

v. 22

Torsdag
·         Presentation av utvärdering
·         Genomgång - Migration
·         Diskussion i grupper s. 123 i Utkik - befolkningsplanering
·         Läsning s. 124-125
·         Nyheter
Fredag
·         Enskild uppgift ”befolkningspyramider!
·         Läs s. 101-111
·         Seterra – öva blindkartor

v. 22

Torsdag
·         Gå igenom rätt och fel svar på gruppuppgift 1
·         Jobba i grupper med upptäckare

Fredag
·         Grupper jobbar med upptäckare

Fredag 2
·         Redovisa upptäckarna i grupper