fredag 19 maj 2017

v. 20

Torsdag
·         Hälsoenkäten
·         Läs s. 88-89 ”Sverige under medeltiden”
·         Nyheter
·         Genomgång pedagogisk planering och gruppuppgifter LÄNK
·         Renässans, upptäckarna och en ny världsbild – uppgift 1 i grupp. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden# läs och berätta om följande påstående är rätt eller fel. Om svaret är fel ska ni ta fram det rätta svaret:
1.      Epoken pågick mellan år 1400-1600. 
2.      Bättre byggda båtar och enklare sätt att hitta rätt var orsaken till att man kunde ge sig ut på lyckade upptäcksexpeditioner. 
3.      Majoriteten av upptäcksexpeditionerna utgick från Amerika och Indien och man upptäckte då Portugal och Spanien. 
4.      Urinvånarna i Amerika kallas för Sapmi och utplånades eller blev slavar efter upptäckten. 
5.      Mellan 1500-1700 blev staterna mångkulturella och kungarna spelade en mindre roll. 

Fredag
·         Genomgång provet ”Antiken”
·         Fortsätt med uppgiften som påbörjades igår
·         Gå igenom rätt och fel svar på gruppuppgiften
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=36&article=V7892 halva och anteckna

·         om man är klar testar ni begrepp i samma grupper: http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/6-nya-tiden