onsdag 3 maj 2017

v. 18

Torsdag
·         Skriv prov
·         Kolla feedback och bedömning uppgift neolitiska revolutionen
·         Utvärdera området – vad vill ni lära er fram till lovet? Hur vill ni jobba? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbnt49rL1tM6k7s0zCB0NTxTnjUR6T_7Ga8aoHhjExJrPjhA/viewform?usp=sf_link
Fredag
·         Gå igenom matris och betygskriterier samt elevutvärdering
·         Läs s. 232-234 – diskutera och svara på frågorna två och två

·         Jobba med ”Källövning – historisk inlevelse utkik s. 51”