fredag 19 maj 2017

v. 20

Torsdag
·         Hälsoenkäten
·         Läs s. 88-89 ”Sverige under medeltiden”
·         Nyheter
·         Genomgång pedagogisk planering och gruppuppgifter LÄNK
·         Renässans, upptäckarna och en ny världsbild – uppgift 1 i grupp. http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/nya-tiden# läs och berätta om följande påstående är rätt eller fel. Om svaret är fel ska ni ta fram det rätta svaret:
1.      Epoken pågick mellan år 1400-1600. 
2.      Bättre byggda båtar och enklare sätt att hitta rätt var orsaken till att man kunde ge sig ut på lyckade upptäcksexpeditioner. 
3.      Majoriteten av upptäcksexpeditionerna utgick från Amerika och Indien och man upptäckte då Portugal och Spanien. 
4.      Urinvånarna i Amerika kallas för Sapmi och utplånades eller blev slavar efter upptäckten. 
5.      Mellan 1500-1700 blev staterna mångkulturella och kungarna spelade en mindre roll. 

Fredag
·         Genomgång provet ”Antiken”
·         Fortsätt med uppgiften som påbörjades igår
·         Gå igenom rätt och fel svar på gruppuppgiften
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=36&article=V7892 halva och anteckna

·         om man är klar testar ni begrepp i samma grupper: http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/6-nya-tiden

torsdag 18 maj 2017

v. 20

Torsdag
·         Nytt tema: DEMOGRAFI
·         Läs s. 108-109 
·         ”roliga” kartor och statistik

Fredag
·         Arbetsplatsdag

söndag 14 maj 2017

v. 19

Fredag
·         Jobba vidare med källövningen, morteza med stencil och tilda gör provet. Fatema? Ferit prov, Alexader prov muntligt.
·         Genomgång
·         Läs ruta s. 71, 72-73
·         film om medeltiden -  http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=U101386-03

torsdag 11 maj 2017

v. 19

v. 19
Torsdag
·         Jobba med Palmolja.
·         Om man är klar: 1) Läs noga igenom och rätta er text. Kontrollera att alla frågorna är besvarade och förklarade. 2) Gör lösblad ”Geografi” 3) Öva bildkartor på Seterra – välj områden du själv anser att du behöver bli bättre på.
·         Kartkunskap - Sveriges landskap och län och tätoter via Seterra

Fredag
·         Jobba med palmolja.
·         Om man är klar: 1) Läs noga igenom och rätta er text. Kontrollera att alla frågorna är besvarade och förklarade. 2) Gör lösblad ”Geografi” 3) Öva bildkartor på Seterra – välj områden du själv anser att du behöver bli bättre på.
·         Kartkunskap – hav och sjöar via Seterra 

fredag 5 maj 2017

v. 18

Torsdag
·         Jobba med uppgiften Palmolja
Fredag
·         Film forts.
·         Jobba med uppgiften Palmolja
·         Nyheter

onsdag 3 maj 2017

v. 18

Torsdag
·         Skriv prov
·         Kolla feedback och bedömning uppgift neolitiska revolutionen
·         Utvärdera området – vad vill ni lära er fram till lovet? Hur vill ni jobba? https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbnt49rL1tM6k7s0zCB0NTxTnjUR6T_7Ga8aoHhjExJrPjhA/viewform?usp=sf_link
Fredag
·         Gå igenom matris och betygskriterier samt elevutvärdering
·         Läs s. 232-234 – diskutera och svara på frågorna två och två

·         Jobba med ”Källövning – historisk inlevelse utkik s. 51”