torsdag 27 april 2017

v. 17

Torsdag
·         Genomgång
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2244 spåren av antiken 15 min – anteckna
·         Repetera inför provet

Fredag
·         Gå igenom alla svaren frågorna ni arbetat med.
·         Repetera inför prov
·         Nyheter 

Inför provet:
Begrepp i den pedagogiska planeringen ( se länk v 9)
Länkarna på so-rummet om antikens Grekland och Romarriket
Repetera anteckningar från genomgångar och instuderingsfrågor
Kolla filmerna från studi som vi tittat på i klassrummet
Läs i läroboken - samma sidor som vi läst i klassrummet