torsdag 27 april 2017

v. 17

Torsdag
·         Jobba med Palmolja – INLÄMNING FRE V 19
Fredag
·         Läsning s. 70
·         Jobba med Palmolja

v. 17

Torsdag
·         Genomgång
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2244 spåren av antiken 15 min – anteckna
·         Repetera inför provet

Fredag
·         Gå igenom alla svaren frågorna ni arbetat med.
·         Repetera inför prov
·         Nyheter 

Inför provet:
Begrepp i den pedagogiska planeringen ( se länk v 9)
Länkarna på so-rummet om antikens Grekland och Romarriket
Repetera anteckningar från genomgångar och instuderingsfrågor
Kolla filmerna från studi som vi tittat på i klassrummet
Läs i läroboken - samma sidor som vi läst i klassrummet

fredag 21 april 2017

v. 16

Torsdag
·         Läs i boken s. 48-49 och gör uppgift ”naturresurser & konflikter” två och två.

Fredag
·         https://www.youtube.com/watch?v=slHBXlUFSEo – Studieteknik ”använd lektionen”
·         https://www.youtube.com/watch?v=ZB5PoFRDzPw – Studieteknik ”engagera dig”
·         Jobba vidare med oljepalmen
·         Öva begreppen två och två – pedagogisk planering

onsdag 19 april 2017

v. 16

Torsdag
·         Repetera anteckningar
·         Läs s. 226-227 Caesar
·         http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/romarriket# läs till kartbilden och besvara i skrivhäftet: 1. Vad är en republik? Hur styrdes Rom innan och efter Julius Ceasar? Vad var den s.k. kejsartiden?
·         Klar? Öva begrepp http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/4-antiken

Fredag
·         Läs s. 246-247
·         http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/forntiden-och-antiken/romarriket# Läs från kartbilden – jobba två och två som ni sitter. 2. Berätta om den romerska slavekonomin. Varför delades romarriket år 395 Berätta om arven från romarna. REPETERA OMRÅDET NÄR NI ÄR KLARA. 

·         Nyheter

tisdag 18 april 2017

v. 14

v. 14
Torsdag
·         https://www.youtube.com/watch?v=rkzBARDacp0 - Statisik med Hans Rosling
·         Oljepalmen
Fredag
·         Läs om ”ekologiskt fotavtryck" s. 50-53
·         Seterra 10 min "Sydostasien" 
·         Oljepalmen

torsdag 6 april 2017

v. 14

v. 14
Torsdag
·         Genomgång - antikens gudar och idrotten
·         Fortsätt med stencilen ”Antika kvinnor” utgå från s. 205-207. Klar? Läs s. 208-209
Fredag
·         ”Alexander den store” – podd Allt du velat veta
·         Läs 213-215
·         Kartor och erövringar – romarriket
·         http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=23&article=F2035 film fortsättning min - anteckna
·         http://webbapp.liber.se/so-s-historia/#/4-antiken öva begrepp romerska riket
·         Nyheter