fredag 3 mars 2017

v. 9

Torsdag
1.      Begrepp - två och två
  1.  Läsning s. 144-146 i utkik.
  2.  Uppgifter i NP. Både i helklass och grupp.
Fredag
4.       Elevuppgift jobba två och två – svara på frågorna utifrån s. 154-156 Varför är Sverige mer beroende av handel med andra länder än USA? Varför är det bra med låga tullavgifter? Vilka hinder finns för fattiga länder att delta i världshandeln?
6.       Högläsning s. 158
7.      Utvärdering LÄNK