onsdag 1 mars 2017

V. 9

       Torsdag
1.      Jobba med uppgift – sista lektionstillfället.
3.      Läs sid 143-145 enskilt. 

Fredag
1.      Uppgift åter – bedömning på vklass.
2.      Presentation av pedagogisk planering LÄNK!!
3.      https://www.studi.se/l/viktiga-historiska-begrepp-i historiska begrepp
4.      Jobba två och två med texthäftet sos s. 14-25 När ni är klara - gå ihop med annan grupp och jämför.
5.      Färdiga? Titta på https://www.studi.se/l/hur-en-flodkultur-uppstod  https://www.studi.se/l/de-fyra-flodkulturerna https://www.studi.se/l/jamforelse-av-flodkulturerna
6.      Nyheterna