fredag 10 mars 2017

V. 10

Fredag
Bildresultat för energikälla
  1. Läsning s. 55-56 i utkik.
  2.  Arbeta i grupp och – Berätta om en energikälla samt vilka för- och nackdelar den har (s. 57-66).
  3. Presentera för klassen.
  4. Nyheter.