torsdag 9 februari 2017

v. 6

           Torsdag
1.      Avsluta uppgiften "boken som käla"
2.      Arbeta med områdets begrepp – två och två
3.      Vad är ett arkiv? http://www.tidsresan.se/
4.      Lokala nyheter

Fredag
1.      Kahoot!
2.      Rita upp tidslinje sid 15 i utkik.
3.      Högläsning sos s 10