torsdag 2 februari 2017

v. 5

Torsdag
  1. Analys reklamfilm - EPA
  2. Läsning artikel http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
  3. Jobba med uppgiften "historieboken som källa" del 2
Fredag
  1. Analys nyheter
  2. Jobba med uppgiften "historieboken som källa" del 2.
    Om man är klar: Läs http://www.so-rummet.se/kategorier/historia#
    Ta sen reda på begreppens innebörd på orden du inte kan ännu. utgå från begreppen i pedagogiska planeringen