torsdag 16 februari 2017

v. 7

Torsdag
1.      Elevuppgift i Google classroom – Se filmen https://www.youtube.com/watch?v=LsoKpWpXx6U&feature=youtu.be ”Neolitiska revolutionen” 6 min. Hur var livet som jägare och samlare? Hur var livet som bofasta? Vilka är dom stora förändringarna för människorna när dom gick från att vara nomader till att bli bofasta? Fundera över vilka för- och nackdelar förändringen innebar.
Fredag

v. 7

Torsdag
1.       Gruppövning – Hur många transporter krävs för att hålla i en telefon?
3.       Arbeta vidare med uppgiften – OBS! sista dagen imorgon

Fredag

      1. Genomgång globalisering
      2. Jobba sista dagen med uppgiften
      3. HA ETT GALET HELT FANTASTISKT LOOOOOOOOV!!!!!


Bildresultat för lazy quote


torsdag 9 februari 2017

v. 6

Torsdag och fredag
1.       Genomgång Transport 23-25
2.  Fiskens långa resa - youtbueklipp
3.  Jobba med uppgiften 

v. 6

           Torsdag
1.      Avsluta uppgiften "boken som käla"
2.      Arbeta med områdets begrepp – två och två
3.      Vad är ett arkiv? http://www.tidsresan.se/
4.      Lokala nyheter

Fredag
1.      Kahoot!
2.      Rita upp tidslinje sid 15 i utkik.
3.      Högläsning sos s 10

torsdag 2 februari 2017

v. 5

Torsdag 
1.       Genomgång
2.       Läsning högt s. 134-135
4.  Jobba med elevuppgift "handel och näringsliv"

Fredag
1.  Jobba med elevuppgift "handel och näringsliv"
2.  Läs. 151-153
3.   http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?article=U102192-04&db=23 film om transporter 10 min

v. 5

Torsdag
  1. Analys reklamfilm - EPA
  2. Läsning artikel http://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnorna-saknas-i-skolans-historiebocker/
  3. Jobba med uppgiften "historieboken som källa" del 2
Fredag
  1. Analys nyheter
  2. Jobba med uppgiften "historieboken som källa" del 2.
    Om man är klar: Läs http://www.so-rummet.se/kategorier/historia#
    Ta sen reda på begreppens innebörd på orden du inte kan ännu. utgå från begreppen i pedagogiska planeringen