torsdag 12 januari 2017

v. 2

Torsdag
1. Rätta statistikuppgiften - jämför era svar med varandra
2. Diskutera frågorna 14-16 i grupper
3. Enskild uppgift - "i rättssalen"

Fredag
1. Fortsättning "i rättssalen"
2. Utvärdering ”brott och straff” länk 
3. Uppstart historia