torsdag 19 januari 2017

v. 4

Torsdag (båda lektionerna, jobba så långt ni hinner)
1.       Högläsning s. 133 i geografi utkik
3.   Elevuppgift - Varifrån kommer dina kläder? i utkik (s. 130). Jobba två och två, som ni sitter. Dela era svar med mig via mail, googledokument eller ge i pappersform till vikarien. Abdulatif, Abd, Ibrahim, Leo och Petter svarar på frågorna 1, 2 och 5.
2.  Kahoot! Begrepp - gör den två gånger.
4.       Titta igenom nationella provet i geografi åk 9. Gör uppgiften på sid 28-29 entitta igenom nationella provet i geografi åk 9. Gör sid 28-29 enskilt.skilt ttp://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/250/c_250133-l_3-k_ak9delprova.pdf När man är klar rättar man sina svar. Facit: http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/250/c_250133-l_3-k_ak9bedomningsanvisn.pdf
5.   Läs enskilt s. 150 i utkik. 

Fredag
1.  Pedagogisk planering Produktion, konsumtion och transport LÄNK
2. Genomgång av elevernas utvärdering och svar från uppgiften igår.
3.    https://www.studi.se/l/forsorjning-introduktion