onsdag 25 januari 2017

v. 4

Torsdag
 • Gå in på google classroom och gör uppgift ett i "historieboken som källa". Alla ska skriva i sitt eget dokument men ni ska jobba två och två. Ni jobbar med personen ni sitter med. Denna uppgift ska bli klar under denna lektion. Om man är klar läser man här: http://www.so-rummet.se/kategorier/historia# 
 • Titta på nyheterna när det är 10 min kvar. 
Fredag 
 • Genomgång - olika typer källor
 • Diskusion - tolka en skolaffisch 
 • Jobba med del 1 elevuppgift

torsdag 19 januari 2017

v. 4

Torsdag (båda lektionerna, jobba så långt ni hinner)
1.       Högläsning s. 133 i geografi utkik
3.   Elevuppgift - Varifrån kommer dina kläder? i utkik (s. 130). Jobba två och två, som ni sitter. Dela era svar med mig via mail, googledokument eller ge i pappersform till vikarien. Abdulatif, Abd, Ibrahim, Leo och Petter svarar på frågorna 1, 2 och 5.
2.  Kahoot! Begrepp - gör den två gånger.
4.       Titta igenom nationella provet i geografi åk 9. Gör uppgiften på sid 28-29 entitta igenom nationella provet i geografi åk 9. Gör sid 28-29 enskilt.skilt ttp://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/250/c_250133-l_3-k_ak9delprova.pdf När man är klar rättar man sina svar. Facit: http://natprov.edu.uu.se/digitalAssets/250/c_250133-l_3-k_ak9bedomningsanvisn.pdf
5.   Läs enskilt s. 150 i utkik. 

Fredag
1.  Pedagogisk planering Produktion, konsumtion och transport LÄNK
2. Genomgång av elevernas utvärdering och svar från uppgiften igår.
3.    https://www.studi.se/l/forsorjning-introduktion

v. 3

Torsdag
 1. Utvärdering- hur vill vi jobba med ämnet?
 2. Fundera över en historisk händelse eller tidsperiod som du inte skulle vilja uppleva. Varför? Vad skulle du önskat att du varit med och upplevt?
 3. Läs s. 126-127  Vad gör en arkeolog? Vad gör en historiker? 

Fredag
 1. Pedagogisk planering LÄNK 
 2. Elevuppgift - Tidslinje
 3. http://www.so-rummet.se/content/historiska-kallor-0 5 min film
 4. Genomgång

torsdag 12 januari 2017

v. 2

Torsdag
1. Rätta statistikuppgiften - jämför era svar med varandra
2. Diskutera frågorna 14-16 i grupper
3. Enskild uppgift - "i rättssalen"

Fredag
1. Fortsättning "i rättssalen"
2. Utvärdering ”brott och straff” länk 
3. Uppstart historia