torsdag 1 december 2016

v. 48

            Torsdag
1.      Genomgång - varför lagar och straff? 
3.      Brottet s. 188-189

            Fredag
7.      Genomgång olika påföljder
8.      Brottet fortsättning