torsdag 27 oktober 2016

v. 43

Torsdag
1. Repetition från förra veckan
 2. Filmsnutt och diskussion - kränkningar http://www.umo.se/Vald--krankningar/Mobbning/Om-man-mobbar1/
 3. Elevuppgift - Vad består en tidningsartikel av? Google classroom

Fredag
1.  Läs s. 138-139
2. Genomgång PowerPoint
3. Avsluta uppgift - tidningsartikel
4. Nyheter