onsdag 19 oktober 2016

v. 42

Torsdag
2.   Fortsättning på diskussionsuppgift i grupper – sociala medier. Redovisa med gruppen till klassen innan lektionen är slut. Frågorna ni jobbar med är:
1. Skriv ner 4-10 saker ni aldrig skulle posta på sociala medier.
2. Välj ut tre av dessa och skriv ner vad det skulle kunna få för konsekvenser om du hade postat det. Vad hade hänt den närmaste veckan? Hade det påverkat ditt liv om 5 år?
3. Vad får man lägga ut om andra människor?
4. Är det ok att tagga kompisar på pinsamma bilder?
5. I vilken ålder tycker ni att man ska börja använda sociala medier? Varför i just den åldern?
6. Kan man retas på nätet, ens på skoj? Var går gränsen?

Fredag
1.  Genomgång sid 12-18 i PowerPoint
2.  Läs s 122-125 i textbok högt och prata om texten
3. Vad är skillnaden mellan åsikt och fakta? – enskild uppgift
4.  Nyheter – Vad har hänt i veckan? Kolla http://www.svtplay.se/rapport 10 min inslag. http://www.svtplay.se/video/10705783/svt-nyheter-halland/svt-nyheter-halland 3 min inslag lokala nyheter.