onsdag 12 oktober 2016

v. 41

Torsdag
2.      Pedagogisk planering presentation, utdelning av böcker.
3.      Läs s. 120-121 och gör frågorna 1-2.

            Klicka här för att se Pedagogisk planering Massmedia

Fredag
2.      Genomgång av elevsvaren på sid. 121 och mediernas uppgifter.

3.      Diskussionsuppgift i grupp om 3– sociala medier.