torsdag 27 oktober 2016

v. 43

Torsdag
1. Repetition från förra veckan
 2. Filmsnutt och diskussion - kränkningar http://www.umo.se/Vald--krankningar/Mobbning/Om-man-mobbar1/
 3. Elevuppgift - Vad består en tidningsartikel av? Google classroom

Fredag
1.  Läs s. 138-139
2. Genomgång PowerPoint
3. Avsluta uppgift - tidningsartikel
4. Nyheter

onsdag 19 oktober 2016

v. 42

Torsdag
2.   Fortsättning på diskussionsuppgift i grupper – sociala medier. Redovisa med gruppen till klassen innan lektionen är slut. Frågorna ni jobbar med är:
1. Skriv ner 4-10 saker ni aldrig skulle posta på sociala medier.
2. Välj ut tre av dessa och skriv ner vad det skulle kunna få för konsekvenser om du hade postat det. Vad hade hänt den närmaste veckan? Hade det påverkat ditt liv om 5 år?
3. Vad får man lägga ut om andra människor?
4. Är det ok att tagga kompisar på pinsamma bilder?
5. I vilken ålder tycker ni att man ska börja använda sociala medier? Varför i just den åldern?
6. Kan man retas på nätet, ens på skoj? Var går gränsen?

Fredag
1.  Genomgång sid 12-18 i PowerPoint
2.  Läs s 122-125 i textbok högt och prata om texten
3. Vad är skillnaden mellan åsikt och fakta? – enskild uppgift
4.  Nyheter – Vad har hänt i veckan? Kolla http://www.svtplay.se/rapport 10 min inslag. http://www.svtplay.se/video/10705783/svt-nyheter-halland/svt-nyheter-halland 3 min inslag lokala nyheter.

onsdag 12 oktober 2016

v. 41

Torsdag
2.      Pedagogisk planering presentation, utdelning av böcker.
3.      Läs s. 120-121 och gör frågorna 1-2.

            Klicka här för att se Pedagogisk planering Massmedia

Fredag
2.      Genomgång av elevsvaren på sid. 121 och mediernas uppgifter.

3.      Diskussionsuppgift i grupp om 3– sociala medier.

tisdag 11 oktober 2016

Förstå kunskapskraven

På UR kan man titta på 8 korta avsnitt som förklarar kunskapskraven.
Länk till filmer "förstå kunskapskraven"

onsdag 5 oktober 2016

v. 40

Torsdag
2.      Dilemma elevuppgift.
3.   När man är klar – titta filmen på studi https://www.studi.se/l/de-nationella-minoriteterna-i-sverige och läs http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/sveriges-nationella-minoriteter#

Lektion fredag
1.      Gå igenom läxans svar.
4.      Uppstart media – Vad kan vi redan? Genomgång.
6.   Lyssna på nyheter via SR och analysera http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4540