tisdag 27 september 2016

v. 39

Lektion torsdag - vikarie
1.      Högläsning 390-391. Gör sen enskilt uppgift 3-4 på sid. 391. Anteckna snaren i skrivhäftet.
2.      Elever som missat läxförhöret gör det. Resten kollar på http://urskola.se/Produkter/173482-Mediatiden-Farlig-rapportering-ar-det-vart-det 30 min film

Lektion fredag
1.      Dödsstraff genomgång 
2.      Öva förmågorna - kommunikativ och metakognitiv - visa kunskapskrav. Detta gör vi genom att ta ställning för/emot dödsstraff.